«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

۱۴ مطلب با موضوع «دل نوا» ثبت شده است

دریافت قطعه «گلبرگ کبود» با صدای علی فانی به مناسبت ایام فاطمیه  کلیپ دلخراش از فجایع غزه+18

دریافت و مشاهده


نوای دیجیتال حاج محمود کریمی +دریافت
نامه امام علی(ع) به مالک اشتر: ای مالک!برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان‌پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضرتوانند شد و، برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمایی و بفرمای‌تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تا سخنگویشان بی‌هراس‌و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید.که من از رسول الله(صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که می‌گفت:پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون‌لکنت زبان حق خود را از قوی دست‌بستاند.پس تحمل نمای، درشتگویی یا عجزآنها را در سخن گفتن.و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خداونددرهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید.اگرچیزی می‌بخشی، چنان بخش که گویی تو را گوارا افتاده است و اگر منع می‌کنی، باید که منع تو با مهربانی و پوزشخواهی همراه بود. سپس کارهایی است که باید خود به انجام دادنشان پردازی. از آن جمله، پاسخ‌دادن است‌به کارگزاران در جایی که دبیرانت درمانده شوند.دیگر برآوردن نیازهای‌مردم است در روزی که بر تو عرضه می‌شوند، ولی دستیارانت در ادای آنها درنگ وگرانی می‌کنند.کار هر روز را در همان روز به انجام رسان، زیرا هر روز را کاری است‌خاص خود.


خبر رسیده که آتش شدید خواهد شد
خبر رسیده که جنگی مدید خواهد شد

دوباره موصل و غزه دوباره آتش و خون
دوباره حمله به شهری جدید خواهد شد

کدام مادری این لحظه داغ خواهد دید
کدام گیسویی امشب سپید خواهد شد

وپیش چشم پدرها و زیر بمباران

کدام طفل غریبی شهید خواهد شد


بیا که عالم و آدم در انتظار شماست
بیا که باتو همین جمعه عید خواهدشد..           دریافت  :::  مناجات زیبای حاج سعید حدادیان با خدا...

           چه تلاش بی فایده ای،

           خودش را از قرص های آرامبخش پر کرده بود،

           آنکه قلبش را از یاد خدا خالی کرده بود...دریافت نوای دیجیتال 

اگر دنبال یک بهانه برای عشقبازی با خدا هستید حتما گوش کنید ...

مناجات فوق العاده زیبای حاج محمود کریمی (سیل گنه)نوای دیجیتال بسیار زیبا


امام هادی علیه السلام میفرمایند:

أُذْکُرْ حَسَراتِ التَّفْریطِ بِأَخْذِ تَقْدیمِ الْحَزْمِ:

افسوسِ کوتاهى در انجام کار را با گرفتن تصمیم قاطع جبران کن.