«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

۱ مطلب با موضوع «شهید ابراهیم هادی» ثبت شده است


«ان‌ الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»

به درستی که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد، مگر آنکه (آن قوم) در درون خود، تغییر و دگرگونی ایجاد نماید.

گوشه ای از وصیت نامه شهید پهلوان ابراهیم هادی: هرگز فراموش نکنید تا خود را نسازیم و تغییر ندهیم، جامعه ساخته نمی‌شود.

طرح نوشت:می بینی! برای تغییر جامعه شهید علی خلیلی جان داد،مسئولین اما خود را به خواب زده اند،و تو خوب میدانی خفته را میتوان بیدار کرد اما با آن که خود را به خواب میزند چه کنیم؟!!!