«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

۲ مطلب با موضوع «پوستر» ثبت شده است

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویى
چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویى؟!
به کسى جمال خود را ننموده‏ یى و بینم
همه جا به هر زبانى، بود از تو گفت و گویى!

طرح نوشت: خون شهید علی خلیلی به ثمر نشست .امر به معروف و نهی از منکر به برکت خون پاکش احیاء شد .حال نوبت ماست ،معبر باز است ، بسم الله ...