«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عاشق-عشق- پایان جهان-استاد پناهیان» ثبت شده استاعوذ بالله من نفسی ...

عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید ...