«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

«السلام علی ربیع الانام »

خودت را با بهار تنظیم کن

۲ مطلب با موضوع «دل نوا :: دل نوشت» ثبت شده استخدایا فراموشی را نصیبم کن!تا فراموش کنم هرآنچه غیر توست! به راستی سر دلم چه بلایی می آید که تو را با تمام تجلیاتت،با تمام بودنت!فراموش میکنم؟ من که میدانم اصلا جز تو کسی نیست!خدایا پس چرا چشمانم نمی بیند؟!!!

«یا طبیب من لا طبیب له»